Υλικά που ανακυκλώνουμε

Τα υλικά τα οποία ανακυκλώνουμε είναι τα εξής:

 • Καλώδια
 • Χαλκός
 • Μετασχηματιστές
 • Ορείχαλκος
 • Αλουμίνιο
 • Μόλυβδος
 • Μίζες
 • Ψυκτικά Μηχανήματα
 • Σίδηρος
 • Μπαταριές
 • Μοτέρ
 • Υδρόμετρα
 • Αντλίες
 • Ανοξείδωτα
 • Επαγγελματικά Ψυγεία
 • Επαγγελματικός εξοπλισμός